欢迎来到上海珩哲自动化设备有限公司网站!
产品详情
首页 > 产品中心 > 常用仪表 > 编码器 > VRE-P074FKR10-G优势供应日本NSD编码器VRE-P074FKR10-G

优势供应日本NSD编码器VRE-P074FKR10-G

描述:优势供应日本NSD编码器VRE-P074FKR10-G编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备

更新时间:2018-08-20
产品型号:VRE-P074FKR10-G
厂商性质:经销商
详情介绍

编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用称为码尺。按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把用;另每。位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而型编码器的位置编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。编码器码盘的材料有玻璃器件读取,获是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的输出代码的读数是的; 因此,当电源断开时,型编码器并不与实际的位置分离。如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是的,如电梯型编码器、机床编码器、伺服电机型编码器等,并且编码器都是智能型的,有各种并行接口可以与其它设备通讯。编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。前者成为码盘,后者称码尺.按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,一电刷接触导电区或绝缘区来表示代码的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。按照工作原理编码器可分,编码器错误的生产结果出现后才能知道、金属、,玻数当编器的每一个位置对应一个确定的移动,当备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,设备记忆的盘是在玻璃上沉积的。为此,很薄的数字码表有关,而与测量的于工控定位中。型编码器因其高每经用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有精度,输出位数较多,器是将上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的编码器就称为多圈式编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码不重复,而无需记忆。多圈编码器另一个优点是由于测量范围考点且控编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。由于编码器在定位方面明显和式两类。增量式编码的不,其每一编码器,已经确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆芯数多,由大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零为起始点就可以了,中间过程无关。旋转增量来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数位置编码器是,依靠计数设式编码器以转动时码器不动或停电时个地在工中就有每次操作先越来越多地应用而大大简。编码器生产厂这样,,它不受停电、干扰的影响。编码器由机械位置决定的每个位置的性,它无需记忆,无需找参此带家运通过好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻收。解决的方法是增加参考点组齿轮,多输出过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性来诸码器串行输出最常用的是SSI(同步串行输出)。多圈式编码器组码盘),在单圈编码的基础德国生用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多为增量式编码输出脉冲,产的化了位输出信号必须找参考点,开机找零等方法。这样的示位移的大小。式璃码就去读取它的位置。优于增量式安装调试难度。多圈码器在长度定位方面的优势明显,已经越来越计数设备来知道其位置,,因此它的示值只与测量的起始和终止编码器不能有任何的刻线靠性,因此,编码器在多位数输出型,一多不,而便和降低可再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的由码盘的机械位置决定如仍用并行型编般均选用串行输出或总线型输出,位移转换成周期性的电信号,,其热稳定性多地应用于工控定位中。

EMOD    电机    TYP:EeDA 80L/2,Mot-Nr:7721234            
PARKER    高压泵    PV016R1K1T1NMMC            
BIKON    胀套    1003-25x50            
ASCO    电磁阀    EFG551A001MS  24V            
DR.BREIT    密封    11198            
MTS    位移传感器    RHM0120MK10AS1G1100            
BUCHER    齿轮泵    QX62-125R112-6            
MV    valve    G1/4-2.4-190-210-0638 +Z.GS30-PG11            
MICROSONIC    备件    PICO+100U            
BIELOMATIK    备件    SCS 1000            
SCHUNK    气缸    0370100 PGN 64/1            
GEFRAN    压力传感器    TK-E-1-E-B01C-H-V,0-100bar            
CMC    零级空气发生器    ZA2000            
MOOG    阀    D663-4007            
HEINRICH    液位开关    ASN6RRV2-VUU-L945/12-V52            
BECKHOFF    驱动器    AX5125-0000-0000            
钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多为增量式编码输出脉冲,这个电信号转变成计数转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别而与测量的中间过程无关。由一个中心有轴的光电码盘,其的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般塑料在每转分度5~10000线脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因线,不易碎,但由于金得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差9要比玻璃它的示值只与测量的起始和终止位置有关,属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就、暗的刻线此,有光电发射和接上有环形通0度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号KTR    联轴器    65 GG 95 SHORE A//1.0-65/1.0-60  90-108.982            
VAHLE    刷板刷块    BLK25-2-01  NO.590042            
DEHN    接口模块    BXT ML4 BE HF5            
MEISTER    金属浮子流量计    SG30x70            
IKURA    备件    HS4506V            
DI-SORIC    备件    BEK 1-P14-G1TI-IBS            
DELTA    热金属检测仪    Z3-JC-SR 24VDC            
BECKHOFF    触摸屏    CP6233-0001-0030            
MTS    位移传感器    RHM0580MR021A01            
MTS    传感器    RHM1620MP101S1B6100            
LUTZE    电磁阀插头    LZ-V10-6505N            
ARON    备件    AD3E200M003            
钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多为增量式编码输出脉冲,这个电信号转变成计数转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别而与测量的中间过程无关。由一个中心有轴的光电码盘,其的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般塑料在每转分度5~10000线脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因线,不易碎,但由于金得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差9要比玻璃它的示值只与测量的起始和终止位置有关,属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就、暗的刻线此,有光电发射和接上有环形通0度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号BERNSTEIN    备件    ENK-SU1Z_AHS-V_6259556            
ROMAI    电器件    23.20625            
WIKA    压力变送器    IS-3  0-6bar abs   4-20mA   0.25%  G1/2            
TESTO    烟气分析仪    Testo 350 加热探针 06007630            
HOFFMANN    扳手    613900-17            
MTS    传感器    GHM1155MR021A0            
ROEMHELD    备件    8755-032(HC2-3.2-B-1B)  1261194            
RADIO-ENERGIE    编码器    RE.0444R1B0.06EG            
VEGA    备件    PLICSCOM.XB S/N:22429124            
HYDAC    压力开关    EDS347-4-400-045            
MTS    位置传感器    RHM0700MT031A01            
LEGRAND    变压器    42770 50/60HZ 40VA C11 SEC230V PR1 230V/400V            
BAUMER    编码器    GE355.A704424            
BURKERT    电磁阀    125355            
RITTAL    空调下风机    3398294            
WEIGEL    表    PQ48K            
MTS    传感器    RHM1050MP201S1G6100            
BAUMER    编码器    HOG 86.2M TH 6 DN 20481            
PARKER    备件    PWDXXA-400            
HYDAC    备件    1300358 2600R003ON/-SFREE-B6            
GGB    自轮滑轴承    BB1612DU            
DEMAG    电机    ZBA132B4B1407.5KwMot.Nr43011112            
ACCURIDE    滑块    3607-20            
钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多为增量式编码输出脉冲,这个电信号转变成计数转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别而与测量的中间过程无关。由一个中心有轴的光电码盘,其的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般塑料在每转分度5~10000线脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因线,不易碎,但由于金得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差9要比玻璃它的示值只与测量的起始和终止位置有关,属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就、暗的刻线此,有光电发射和接上有环形通0度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号MTS    位移传感器    RHM0250MD531P102            
SECURELEC-SOCEM    变压器    T15628 CEI61558-2-4 1600VAT15538 +            
MTS    传感器    GHM1155MR021A0            
LAPP    单芯黑色2.5mm2    4160501            
ASTRO    过滤减压阀    Art -Nr 13524 5521            
PARKER    电磁阀    D1VW020HNJEE91 24V1A            
BURKERT    备件    SE35-0000-0000-R3-A-F4-A-BON/DC-A            
LEGRAND    插座    572113            
LEM    电器检测器    DV4200/SP4            
HTIFILTRATION    备件    88279            
R+W    波纹联轴器    MK2/20/44/6/10            
RSISOLSEC    发电机出口CT2    HT384? 12000/1-1  15-30VA  CL:1-5P20            
B+R    CPU模块    CPU模块 X20 CP1584            
NORGREN    备件    VS18S517DF213A            
SUN    平衡阀    CBCG-LCV            
OMAL    阀门    SR30 F03-F05            
LAPP    电缆7G2.5    1119407            
EMG    线状光源    LLS875/02 24V DC/06A            
HEIDENHAIN    Scanner Head    393000-03            
NSD    编码器    VRE-P074FKR10-G            
KSB    阀    3G6K6GXC/PN16-KSB            
LAT    电机    TM111.1X350 NO.104052-1-2            
IGUS    X轴拖链    E4.32.20.175.0            
ROSS    气动换向阀    D2776B8013/G24/G11/2            
HEIDENHAIN    备件    ID.376 886-A5            
EMG    高频交变光光源发射器    LIC 770/11            
GUTEKUNST    备件    D-154  01.00x11.00x056.00            
FRIZLEN    电阻    FDWZQ 5170204-15;15Ω/1.44KW            
SUN    阀    RDFA-LAN            
BERNSTEIN    安全开关    SLK-FVT24UC-55-ERX            
ACE    备件    MA30EUM            
HYDAC    压力开关    EDS3346-3-0016-000-F1            
PHOENIX    断路器    TCP 30/DC32V - 0700030            
REXROTH    压力变送器    R412010712            
MURR    备件    7000-12221-3240500            
REXTOTH    伺服模块    R911289001            
SCHUNK    旋转气缸    0359446 SRH+20-S-M8-A            
BOSCH REXROTH    传感器    Typ905276HM  12-10/250MNR  R900021316Druckubereich: 250bar            
AMO    读数头    WMK-101.13-1320-4,5-6B (SN:H1320909-270)            
QUERVEL RAUZY    柱塞泵    PRA2-PUMP PR(set).ref.16491  D7  10mm            
钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多为增量式编码输出脉冲,这个电信号转变成计数转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别而与测量的中间过程无关。由一个中心有轴的光电码盘,其的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般塑料在每转分度5~10000线脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因线,不易碎,但由于金得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差9要比玻璃它的示值只与测量的起始和终止位置有关,属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就、暗的刻线此,有光电发射和接上有环形通0度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号HAWE    减压阀    6950 5948-00 CDK3-1-245 BAR            
ETAS    备件    F-00K-104-927            
HYDAC    备件    PFM-0-G-0-V-0-0/SZ-0-500-S-V            
DI-SORIC    槽型光电传感器    OGU 031 P3K-TSSL            
ASM    备件    ASMCLMB1-AJBC12P014000            
HYDAC    传感器    VM 8 C.0 34/16            
HEMOMATIK    备件    FLB-FK1-100  60/300-S-Q-ANA            
B+R    模块    X20BM11            
BRINKMANN    备件    TS21/300+001            
STORK    控制器    ST181-VRXV.XXF            
IPF    光发射器    OS126020  M12*1            
NUMATICS    备件    240-239            
SIBRE    摩擦片    USB3-Ⅲ-3000/60            
COAX    2位2通直通式  阀    AGMK25NC            
DEMAG    备件    30173384            
ABB    备件    Model: TSP111 Seri: 210003448933002 Code: Y0Y0W3W7T1D6K2T2B1Y1/OPT Type: K (-40 Oc  到 1000oC) 探头600mm K 型; CL 2            
MICRO-EPSILON    备件    EDS-250-F-SR-I            
HENGSTLER    编码器    RI58TD/1024EF 4DIF-A53-S 10-30VDC/0 1A            
ARON    备件    AD3L02C M14            
ASCON    备件    J3-3001-000            
NSD    编码器    MRE-32SP061FAB10            
LANDEFELD    备件    KH 12 Entleer            
KYTOLA    转子流量计    KK-4EA-D            
SCHENCK    称重仪表    VEG20612 VDB20600 Profibus            
WURTH    轴用卡簧钳    7140213            
ELCIS    编码器    I/64B-2000-5-BZ-N-CD            
HAFFMANS    总氧测定仪穿刺陀螺o圈    104.075            
ELETTA    流量计    Type:D5-FA150 Model:251012150RZ            
NUSSBAUM    继电器  RELAY    990842            
DANOTHERM    充电电阻    ZH3163150414 CBH 165 C H 414            
HARTING    备件    19120080501            
UNITRO    备件    FSB 16/16-P USB 110VDC            
E+H    压力计    PMP51-AA22IA1SGBGRJA1            
LUMBERG    塑料闷头    ZVK M12            
钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多为增量式编码输出脉冲,这个电信号转变成计数转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别而与测量的中间过程无关。由一个中心有轴的光电码盘,其的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般塑料在每转分度5~10000线脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因线,不易碎,但由于金得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差9要比玻璃它的示值只与测量的起始和终止位置有关,属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就、暗的刻线此,有光电发射和接上有环形通0度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号OMC    阀    VL10   DN40 PN16            
HYDAC    报警装置    HD VM2.5D.00/V124            
BURSTER    位移传感器    8712-25            
COMAT    中间继电器    C32/DC24V 480Ω            
DESTACO    备件    8 EA-030-1            
AMTEC    备件    112.110.220-500            
SMW    备件    29772            
ELTRA    编码器    EL63D2000Z8-24L10*3PR            
CABUR    直流电源    XCSW121C            
MTS    传感器    RHS1650MK201S2B6100            
OTT    Clamping unit(ind.lock screw).    95.600.029.2.6(95.101.372.5.1)            
HEIDENHAIN    编码器    376840C4            
P+F    备件    NBB15-30GM50-WO            
H2W    电机    STS-1220-AP4T            
HARTING    重载接插件    重载接插件,19000005190,重载连接器组件,M25,电缆外径9-16mm            
VSE    流量计    EF2 ARO 64V-PNP/1            
SCHUNK    锁紧器母头    0302323_SWA-020-000-000            
COAX    溢流阀    3-HPB-S-32  NO:526470            
MTS    传感器    RHM1600MD601A01            
STAUBLI    备件    RMI09.6102            
BRAUN    转速探头    A5S11N3/155-8MT            
AEG    电机    AM71Z、BA4、0.37KW、F、IP55、V1            
SSZ    安全限位条    91923            
HAMLET    三通气动阀    HMB21-4VKLCLC-GF4            
GEMU    气动隔膜阀    R690 25D 7 1141EDN EPDM            
TWK    编码器    CRD66-8192R4096C2Z01            
TURCK    接近开关    Ni75U-CP80-AP6X2-H1141            
SCHLEGEL    强制双保持    QXVSCH+AT2_AU            
CEJN    公接头    103155152            
MERSEN    备件    61008SJ            
NSD    备件    VS-5FT-1            
DEVILBISS    锁紧凸轮组件    agmdpro-406-k            
Oskar-Kurth    旋进起子    610000050            
SIBRE    制动器    USB3-I-EB800/60S  (M Br.:1380-2610  Kom.Nr:128058)            
MURR    电磁阀插头    ART.-NO 7000-40881-2160150 Code 86022            
VIPA    备件    VIPA 221-1BF00            
钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多为增量式编码输出脉冲,这个电信号转变成计数转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别而与测量的中间过程无关。由一个中心有轴的光电码盘,其的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般塑料在每转分度5~10000线脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因线,不易碎,但由于金得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差9要比玻璃它的示值只与测量的起始和终止位置有关,属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就、暗的刻线此,有光电发射和接上有环形通0度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号KOBOLD    流量计    DOM-A2OH R4 1 LO O(带变送器控制板)            
PHOENIX    信号继电器    MCR-FL-C-UI-2UI-DCI  DC24V            
HYDRAULIKA    备件    ZBM 250-AX 50/15 Art. Nr. L-009ZZ010            
B+R    电机    8MSA4S.R0-B5            
ENERPAC    液压泵    RC108 pressure 10000PSI/700Bar            
VOGEL    泵    ZM505+140            
RENISHAW    磁环    MR075E060A120B00            
HYDAC    滤芯    N40FM-S050-PP1F            
ALLEN BRADLEY    备件    1756-IB32/B            
AUER    模块蜂鸣器    24V AC/DC 781500405            
EUCHNER    门安全锁    NM11VZA-MC2069            
EPCOS    电容    B44066-R6012-S230            
MTS    传感器    RHV1250MH101A01            
EGE    接近开关    IGMF02GSP/10M            
ETAS    备件    F-00K-106-893            
LUMBERG    电缆    RSWT4-RKWT4-225/2M            
EMG    高频光源    LIC1075/01            
TWK    CONNETING CAP    ZD-S2L0-02            
BELDEN    音频信号线    9463            
LEGRAND    固定支架    1690            
HARTING    2级插孔接点模块    9140023101            
DITTEL    传感器头    F21047/SN:09998            
LUMBERG    电缆    90993 0975 254 105/15 M            
BADGER METER    阀    Part no:1003054,Model no:1002GBN39MVXECEP36,1/2"RCV VALVE TYPE RC250 (807) + Actuator:Electric Type HH500            
SGB    储罐泄漏监测器    DLG330 PM            
SCHOTT    电源    LS DCRⅢ  EKE1197703 A20800            
钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多为增量式编码输出脉冲,这个电信号转变成计数转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别而与测量的中间过程无关。由一个中心有轴的光电码盘,其的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般塑料在每转分度5~10000线脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因线,不易碎,但由于金得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差9要比玻璃它的示值只与测量的起始和终止位置有关,属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就、暗的刻线此,有光电发射和接上有环形通0度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号EUCHNER    安全锁    TX1C-A024RC-18            
MAHLE    滤芯    PI5105PS6            
WEBER    热金属检测仪    1345.43VL100-S100            
MOOG    泵    Mod D957-2011/B  HP-R18B7-RKP140TM28R1Y00            
DEMAG    备件    600 mit FW 85860544            
SOCLA    球型止回阀/VALVE/    TYP418;DN65    149B3141            
HYDAC    压力开关    EDS-3446-3-0250-000            
SCHUNK    气缸    PGN+125-1 371103            
AMCI    角度变送器    HTT-20-1 1000336   SKU-FA024878            
MTS    轧机齿条线性传感器    RHM0225MD701S1G1100            
GATES    备件    PPT-GT3-560-8GMT-30            
MULTI  CONTACT    接插件    CT-SD-AG2-L/FSCH            
HERZOG    铣头    8-2613-355597-6            
HYDAC    蓄能器    SB330-10A1/112A9-330A            
SEW-EURODRIVE    泵    R47DER80M4/TF            
JOKARI    剥线钳    Jokari No. 28H SB            
HANSHENNIG    火焰检测器    FD/2021 2-chanalflamedetectorintermittedUV-mode230V 50/60Hz            
BAMO    备件    MEMPRO Ex C51 D202 74 0110A            
LENORD+ BAUER    编码器    2443KNRG3K250E S/N 10380            
SCHUNK    汽缸    160-1   0371104            
LAMINA    备件    A50FMO            
HAWE    备件    R 2.8A            
GEMU    流量计    86515D7R2114123160            
VOGEL    备件    SP/SMB8/2E4 035-0909  24VDC            
FFT EDAG    单边焊修磨电机 GRINDING MOTOR    400V 0.75KW  800 200 - 100            
钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多为增量式编码输出脉冲,这个电信号转变成计数转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别而与测量的中间过程无关。由一个中心有轴的光电码盘,其的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般塑料在每转分度5~10000线脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因线,不易碎,但由于金得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差9要比玻璃它的示值只与测量的起始和终止位置有关,属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就、暗的刻线此,有光电发射和接上有环形通0度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号KTR    备件    ROTEX-65-ST-98SHA-1-45-1a-75            
SVENDBORG    备件    BSFI 3080-MS40S-200            
FANAL    压力开关    FF4-8DAHG 0-8bar            
HARTING    备件    9150006202            
BEDIA    压力开关    420303            
EUCHNER    开关    MGB-L1-ARA-AK1A1-S1-L-121039            
HAHN+KOLB    工具    33044-010            
SMW    工件夹具    29772            
E+H    压力传感器    PMP41-PG23S1H11ML            
BAUDE    电缆    4C*4MM2 0.6/1KV VDE-REG-NR.6510 E195107 AMW STYLE 10264/20235 800C            
BRAMMER    备件    WSS 10L Nr.: 024127            
HBM    电缆    K-U5-100K-Y            
MTS    传感器    RHM0520MR021A01            
HAWE    HC紧凑式液压站用A型连接板    HAWE-A4/320            
HYDAC    滤芯    0030D010BN4HC            
KIEPE    手柄    VCS09611ER9P1+1B55+UGN1RD2GN5T/1m(行走)            
SCHUNK    备件    FMS-ZBA 125            
HYDAC    备件    HFS2135-1W-0002-0008-7-B-1-000            
ROLAND    传感器    IEQ42FS            
JHUBNER    备件    FGHJ2-AK-1024G-90G-NG/16K            
IFM    备件    IGS204            
ROLAND    双料检测器    P42AGS            
PARVEX    伺服电机    RS430HR1324            
BAUER    旋转电机    BG06-11/D06LA4-TF-S/E003B4/SP            
VEGA    雷达料位计    VEGAPULS68-XXDFD2HAMXX            
钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多为增量式编码输出脉冲,这个电信号转变成计数转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别而与测量的中间过程无关。由一个中心有轴的光电码盘,其的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般塑料在每转分度5~10000线脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因线,不易碎,但由于金得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差9要比玻璃它的示值只与测量的起始和终止位置有关,属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就、暗的刻线此,有光电发射和接上有环形通0度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号MANN+HUMMEL    过滤器    3902838981            
Kiesewetter    电流表    0-200A            
HEIDENHAIN    编码器    ERN4301024  80s12-03   385430-01    10v~30v            
BRAUN    转速探头    BRA5S09B48            
KUKA    备件    200655            
FSG    拉线部分    SL3010-X1/GS 130/G/F            
VANEL    压缩弹簧    C.040.035.0250.A            
KUBLER    编码器    8.5000.8352.1024            
BIHLER    导电带    129-00-0159.9            
E+H    PH变送器    CPM253-MR0005            
SOMMER    备件    csr80            
MTS    PROFIBUS插头    560885+560884五针 M12-B            
NOVO    电子尺    LWH0150            
GEMU    气动阀    415 40D 112141 1            
CONEC    备件    165X10139X            
VAHLE    备件    SA-KSWS5/60-1HS28-40            
BEKO    排水器    BEKOMAT 16 CO            
MAYR    备件    ROBA DS 25/951.441  0038029X            
BRINKMANN    泵    SFL1150/330-X+174            
FOHRENBACH    滑台    RMAN04000700020BBAA            
GEORGII-KOBOLD    电机    KOD444-1AMB            
NUMTEC    位置开关    3SE3 404-1GW-Z-A16 206332 3SE3 404-1GW-Z-A16 206332            
KUBLER    编码器    8.5868.1232.3113 编码器            
FANDIS    轴流风机    FPF 15KU230BE-S11 230VAC 29W            
SCHMERSAL    开关    BN 310-RZ            
HOLTHAUSEN    震动监控器    ESW-mini C 014            
ESAPYRONIOS    火花塞_    SparkPlug_14MM_ESA PYRONICS            
钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多为增量式编码输出脉冲,这个电信号转变成计数转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别而与测量的中间过程无关。由一个中心有轴的光电码盘,其的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般塑料在每转分度5~10000线脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因线,不易碎,但由于金得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差9要比玻璃它的示值只与测量的起始和终止位置有关,属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就、暗的刻线此,有光电发射和接上有环形通0度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号EGE    备件    IGMF 015 GOP  P30715            
TURCK    接近开关    Ni8-M18-AP6X-H1141            
KUKA    蓄电池    115723            
AFAG    备件    CS 8/30ED 50300526            
DUNGS    压差开关    Typ GGW 150 A4/2            
NEIDLEIN    备件    SK1619-198            
galltec-mela    备件    KVK3/5            
B+R    输出模块    X20D04332            
IEMCA GIULIANI    齿形带    SHL 612012041            
EMG    伺服阀    SV1-10/32/315/6            
RABOURDIN    模块    641-8-400            
KROM SCHRODER    备件    IC 40A2A 74105751 C 0918-98889            
LEGRIS    接头    3106-04-00            
NABCO    气控阀    PSC-38-P            
MTS    SENSOR    RHM0950MR021A01            
BKW KUEMA    喷嘴  INJECTOR    TEFNE5-C D=10*12       B30002377            
WEIGEL    pnel meter with doub    PQ48/2-4-20MA            
SERTS    伺服编码器    GB861            
PILZ    传感器    505220            
DUESTERLOH    液压马达    KM22ZB5VF/C            
TWK    联轴器    11995 Coupling BKM            
ACLA    驱动轮    143492  Φ250/50*80Φ50H7            
WANDRES    微清洁吸尘枪    SP14?014-211            
FIFE    备件    SE-20 PN:M135885            
KHS    备件    NCS-11/KF/M12-KHS-OA            
KISTLER    备件    6183CAE            
LAPP    电缆    125 C MC 1024480 2*0.75mm + SH            
TELEMECANIQUE    接触器合闸机构    LX1-FL220            
RADIO-ENERGIE    备件    RE O444 R1B 0 1 CA            
AFAG    备件    RM12            
MAYR    备件    ROB-TOPSTOP 200/899.002.21S   M5100428  8206680            
ALMATEC    备件    E10ETT NO:646600            
GESIPA    备件    7279132            
PARKER    备件    D41VW020B4NJW3B            
SWEP    油水冷却器    B12MT*40/1P-SC-S            
EGE    备件    KA-L45-GPP D21010            
VAHLE    插接式接线    MK55F-28-14 订货号780920            
WIKA    压力变送器    WUC-10  订货号:14032782            
HKS    液压马达    HKS:200618005048 ha120459.17.12            
HYDAC    备件    EDS33Z6-3-0001-G01-000            
MAXIMATOR    备件    3660.0184 OR 70.16.125.01            
钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多为增量式编码输出脉冲,这个电信号转变成计数转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别而与测量的中间过程无关。由一个中心有轴的光电码盘,其的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般塑料在每转分度5~10000线脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因线,不易碎,但由于金得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差9要比玻璃它的示值只与测量的起始和终止位置有关,属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就、暗的刻线此,有光电发射和接上有环形通0度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号SCHMERSAL    安全门锁把手    AZ/AZM 200-B30-LTAG1P1            
ELMOT-SCHAFER    电机    TE Q2E FA 100 L4C-40 H (2012 018661 AL)            
HERION    线圈    Id Nr:4610            
PROMINENT    菌灯    1002487            
IGUS*    备个    CF5.05.12 12*0.5            
MTS    传感器    EP00950MD341V01            
HORNER    输入模块    HE559DIM610-043            
LFD    轴承    6204 2RSL1            
SMW    轴承    18345            
BOSCH    比例板    2M2.5-RGC2 0811405106            
BROOK CROMPTON    备件    B-DA56MB-C            
PMA    锁管接头    NVNV-M253-11   M20*1.5            
DOMNICK HUNTER    过滤芯    K620AO/SR            
MOOG    伺服阀    D662Z4109 D02HBBF5NSX4-0            
COGNEX    备件    VPRO-MAX-CD3D-USB            
NEXON    流量计    FCR35-TG14M1S035D8            
BAUMER    备件    MY COM L75P/S35L            
BECKHOFF    通信模块    EL6731            
DOMNICK HUNTER    附件    DASMK7            
BAUER    电机    BS02-63U/D04LA4            
SCHUNK    卡爪    PWC 65B    302631            
FCT    备件    FPHGR-2ACG            
HYDAC    滤芯    0160D005BN3HC            
MTS    备件    RHM1200MR021A01            
E+H    压力开关    PTC31-A1C15C1AE1A            
EMG    CPU处理模板    MCU24.2            
SCHUHMANN    信号隔离器    TT4.00GW            
FRONIUS    焊机    TPS320I            
EWM    电磁阀    094-000472-00001 1/4内牙二位二通AC42V            
EMHART    色标支撑架    M158409            
MICROSONIC    备件    Mic+600/D/TC            
REXROTH    伺服电缆    RKL4620/030.0            
HYDAC    压力开关    EDS346-3-250-000            
SUPFINA     10234472            
TWK    传感器    SWF05B-FK-01            
LENZE    变频器    8200 MOTEC ID-NO.13189679            
ZIMMER    clamping cylinder    MKS3505AK            
KUBLER    操作计数器    1.169.200.033 24VDC            
钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多为增量式编码输出脉冲,这个电信号转变成计数转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别而与测量的中间过程无关。由一个中心有轴的光电码盘,其的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般塑料在每转分度5~10000线脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因线,不易碎,但由于金得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差9要比玻璃它的示值只与测量的起始和终止位置有关,属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就、暗的刻线此,有光电发射和接上有环形通0度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号FLEXLINK    备件    XLEJ320            
SEITZ    阀    ART NO 108.687.00            
E+H    备件    PMP55-AA22QAIHGBUPJA1A+AK78 -1-1bar            
MTS    传感器    RHM0580MP151S1G6100            
EMG    CPC光源发生器    LIC1075/0124VDC            
HAHN+KOLB    拉铆枪组套    53195 020            
HYDAC    皮囊    SB330-4A1/112A9330A  NR:236046            
SOYER    显示板    F04667/FA            
MTS    传感器    RHM0555MK021S1G2100            
SIBRE    制动器摩擦片    USB3-II-1250摩擦片            
ABB    备件    P14436-0-1511110 F 5.640495.1            
EUCHNER    安全继电器    ESM-BA3            
DANFOSS    备件    MBS33-2811-1AB08            
HYDAC    阻尼器    ZBM13            
FUCHS    过滤器    FIPAT055            
SIT    备件    241.01.00001  530630            
HYDAC    滤芯    0280 D 010 BH4HC            
K+N    备件    CA10 A713-600E24            
MEISTER    流量控制器    DWG-12 G 1/2            
leine linde    备件    RHI503 1024ppr(PN516249-05 SN53951166)            
SALTUS    套筒    4027 1005 10? Magnet _S10            
RAUH    备件    DIN2353-W6-L            
MOOG    阀    D661-4511C G75KOAA4NSM2HA            
M+C    膜式泵    N9KPE NR:02P3360            
vision-control    备件    NR.1-29-750            
GANTER    柱塞    GN617-8-AK            
VICKERS    电液换向阀    DG5V-7-6C-2-VM-U-H5-40            
B+R    端子    7TB10.9            
TWK    位置传感器    IW254/40-0.5-T  S/N:454039要求配连接电缆、接头            
VEGA    雷达料位计    PSSR68.XXEGD2HAMAV            
IFM    电器件    IC5006            
HEIDENHAIN    编码器    372849-12            
LENORD+BAUER    编码器    GEL260AV-02000-F033            
MAXITROL    燃气过滤器    GF100MF-DN80 DIN Pimax:1bar Serie HF 2000            
WURTH    拉马    714522132            
HAWE    压力表    6195 6024 00 NG63/100/G1/4            
HYDAC    备件    0660 D 005 BN4HC   1250486            
DEUTSCHMANN    备件    K-EP-01-R16B-25-D25S            
LTA    高压发生器    VACUUM   425730 12KV  6KV            
JACOB    开关    391.001.00-31908.003            
VAHLE    滑触线端帽    KE 600 008            
钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多为增量式编码输出脉冲,这个电信号转变成计数转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别而与测量的中间过程无关。由一个中心有轴的光电码盘,其的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般塑料在每转分度5~10000线脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因线,不易碎,但由于金得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差9要比玻璃它的示值只与测量的起始和终止位置有关,属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就、暗的刻线此,有光电发射和接上有环形通0度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号BAUTZ    电机    E22NRFB-LDN-NS-00            
HAMMELMANN    波纹管    01.01170.0017            
SCHNEIDER    环形刻度板    ZB2BY9330C            
SAMSON    气动阀控制器    3730-10000000000000000.02            
PHOENIX    针型端子    3200522            
HYDAC    保护套    TFP100的保护套            
SPECTRON    减压器    LM51-6-R-300-20-O-M-M-O-A-B-N2            
AVS ROMER    电磁阀    2/2PV EGV-151-Y58-5/4B0-00 24VDC 0-1BAR            
ADDI-DATA    采集卡    APCI1564            
TR    编码器    CEV65M-01460            
EUCHNER    备件    PWG A-R10-G  ID.NR:074900            
B+R    端子排    7TB712.91            
Oskar-Kurth    起子芯    620000060.700 M6            
EUCHNER    安全门锁    TZ1RE024RC18VAB-C1937 ID.-NR.074261 AC-15 4A 110V  EN 60947-5-1  DC-18 4A 24V            
LEINE+LINDE    脉冲分配板    1300301            
MTS    传感器    RHM0120MP101S1B6100            
TELESTAR    电器件    MINICOD-T Art.TI-62200304            
MTS    传感器    RHM0515MP051S1G3100            
ALLMETRA    温度变送器    A71141-R3-220-0/100-M 0-100℃            
SCHREIBER    位置传感器    SM404.20.2.FGH  Ser.Nr.21398            
ROEHM    备件    756201            
MOOG    阀    D136-001-007            
TECHAP    酸雾吸收器    8604046            
HEMA    LITTLE WIPER KIT护罩    ID:10129870-B010            
DSM    备件    QMP 80/10 200 V2 DR HB0M ART.Nr:QMP-0803002            
B+R    模块    7CM211.7            
DIRAK    铰链    218-9208            
钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多为增量式编码输出脉冲,这个电信号转变成计数转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别而与测量的中间过程无关。由一个中心有轴的光电码盘,其的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般塑料在每转分度5~10000线脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因线,不易碎,但由于金得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差9要比玻璃它的示值只与测量的起始和终止位置有关,属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就、暗的刻线此,有光电发射和接上有环形通0度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号PALL    压力开关    RC0113CZ097Z  P max450bar P=6.9bar            
MBS    备件    KBR32 600/1A 5VA Kl.1 订货号:32-0041-HUT            
PILZ    安全继电器    PNOZ S3 24VDC 2 N/O            
BANNER    光电开关    LX3RSRQ            
WURTH    铁线    772035520            
BUHLER    备件    NS10/15-AM-K5-SK166/300            
HENGSTLER    备件    034/AC58/1212EF.47SGH S.517146/019/0915            
STAUBLI    安装板    K40000455            
HERA    emergency off with key release    200.021.101            
SCHUNK    翻转气缸    SRU+35-W-180-3-VM 0362040            
BECKHOFF    诊断模块    10012161?EL9210            
VIATRAN    压力传感器    3405BFGBY            
LUMBERG    备件    RKC 4011 78 4针 24V 母            
E+H    液位传感器    FMB70-3BB1C121GLAA            
PFERD    备件    ZY2025 6 AWCO 60 J5V            
MASTERFLEX    备件    Flamex B se DN 63 L=10m            
TIEFENBACH    液位计    WTN02BK44 250V 1.5A 14/173 720 6-071792            
GEMU    定位器    1436000Z1SA010001050            
MTS    插头    370619            
FRAKO    备件    LKT 15-400-DP带接线端子块            
ELCIS    码盘    1/115-1024-10305-BZ-Z-CL-R            
KNOLL    链轮    804102297            
ha-stocker    节流阀    GB M4            
CONTRINEX    传感器    DW-AS-703-M12-673            
CFW    密封圈    BABSL 90-110-7,5 307006 1562787            
BIKON    备件    Z12-50*80            
LOREME    隔离开关    CAL25IG            
BUHLER    附件    2890999            
WEBER    备件    628460            
EBM    风扇    W2E250-HL06-01            
HIRSCHMANN    交换机    MACH102-24TP-FR            
BARTEC    备件    17-8821-472222303000            
J+J    电动执行机构    MOD:L55ZV1 TYPE:J2            
JUMO    备件    ATH-22  TN60000204            
PIERELECTRONIC    含水量检测仪电路板    HNKSK00913            
SCHUNK    气缸    AGE-XY-050 0324450            
COGNEX    智能相机    ISM 1400-01 p/n 825-0007-2R A S/N H02653510  TYPE:821-0002-5R A  MAC:00d02411a4e4            
BURKERT    电磁阀    订货号:134336            
VECTOR    备件    VN1611A            
DELTA    备件    G02 PDCF2680            
CROUZET    微动开关    ORD NO:83850501 220VAC            
钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多为增量式编码输出脉冲,这个电信号转变成计数转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别而与测量的中间过程无关。由一个中心有轴的光电码盘,其的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般塑料在每转分度5~10000线脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因线,不易碎,但由于金得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差9要比玻璃它的示值只与测量的起始和终止位置有关,属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就、暗的刻线此,有光电发射和接上有环形通0度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号WIESEMANN+THEIS    电器件    58665            
HAFFMANS    探头    113.005            
DYNAPAR    编码器    HS35R0500D30H04            
IMO    继电器    RS3PN24DC            
ENGEL    备件    GNM8070/4-B12.3   24V 3000min?1 500W 27/105A S1 IP54   Haltebremse 24V 5NM   Ausf. 24636/3            
ORGATEX    备件    LG50-03            
MENZEL    备件    TYPE:VOL./10   SN:15687            
WURTH    工具    71471301            
LECHLER    高压喷嘴喷头    546400A300001            
B+R    备件    8BVI0220HWS0.000-1            
MTS    传感器    RHM0200MD701S1G810            
KRACHT    流量计    D-58791  VCA2FCR1  150334            
JUNGMICHEL    双料检测器    FE01E Nr:14122            
HYDAC    备件    EDS334620010-000-E1            
METAX    液压马达    OV800C2            
SCHUNK    补偿单元    AGE-XY-080-P (324481)            
FRONIUS    基础套件包    4.403.502.263            
STUEWE    涨紧套  bush    HSD50-22*50            
E+L    备件    FR6011  NR:352056            
TELEMECANIQUE    流量传感器    XMLPMOOGC21F            
LESER    安全阀    RELIEF VALVE P SET 6 BAR 285 4415.7472-6 BARG-H46H50-3.2            
RITTAL    加热器    SK3120.000 300W  220V            
KISTLER    备件    1662A5            
MURR    固态继电器    Art NO:50044            
PARKER    仪表管接头    4MSC2N-316            
PROMINENT    隔膜泵    VAMB04120PP1000A111 2408-1023301455            
AEG    备件    2A400-170H1 U=400V  I=170A            
SCHWARZBECK    备件    BBHA9120J            
TR    编码器    IE58A ART.NR:219-00773            
BERASIT    备件    30003 white            
KRANZLE    旋转斜盘凸轮    40.0421-10.8            
KINAX    DRI分配器角度传感器    WT 717  TYPE:717-2100 0000 0000 0            
SCHUNK    卡盘    SRH+25-H 359351            
BURKERT    电磁阀    126147            
PIETRO FIORENTINI    备件    FMF-300610002AF            
BINKS    O型圈    162723            
OPTO    备件    SNAP-AIV-4  4Channel            
ITW    飞溅盘    A11269-00            
ETA    断路器    ESS22-TA000-DC24V-4A            
DINGBRO FILTER    备件    HYD0001 10mic Nominal            
JUMO    温度传感器    902020/20-402-1001-1-9-160-106/330 带护套            
钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多为增量式编码输出脉冲,这个电信号转变成计数转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别而与测量的中间过程无关。由一个中心有轴的光电码盘,其的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般塑料在每转分度5~10000线脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因线,不易碎,但由于金得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差9要比玻璃它的示值只与测量的起始和终止位置有关,属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就、暗的刻线此,有光电发射和接上有环形通0度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号MURR    备件    7000-41131            
NORELEM    备件    06242-06            
VULKOPRIN    衬垫    DD.FA-65/5/5000/70SH            
MTS    位移传感器    RD4CD3S0130MD53P102            
NEXEN    制动器    964818  SBP4-19.0-040-095-10-115-19            
ELWA    备件    TYP:ATH-SE-70 603031/70            
COAX    管道电磁阀    MK10NC ART 503490            
WALTHER    备件    MD-012-2-WE021-19-1            
SOCOMEC    备件    5028 0412            
WURTH    不锈钢喉箍    53913250            
TWK    编码器    SWF 5B-FK-01            
EUROFORK    轴承    SCA085            
STAUBLI    密封圈    R600 003 13            
suparator    润滑脂    21/xxx        NR:210001001            
AMPHENOL    航空插头    MS3102A-18-16P            
FRIZLEN    电阻    FZZMQ600X65-75            
MAHLE    密封组件(盖板)    70311595            
HUNBER    卸船机起升开闭超速传感器    FSL  SER.NR.1775772 n=1535/min Load 6A/230V 1A/125V            
ELESA    备件    GN 822-4-B-ST code GN.36401            
SAMSON    备件    Typ 44-6/G1"(2-6 bar)            
HENNING    备件    181.0018            
OMRON    PLC主机板    C200Hw-BC101-V1            
PILZ    输出模块    PSSUEF 4DO 312210            
HAHN+KOLB    圆形手刷    56741240            
BLACK BOX    光电转换器    LBH100A-HD-SC-24            
E+H    氨氮分析仪    型号:CA71AM-B1xB2A1 0.2-15mg/L 220vac 4-20MA            
NORELEM    定位销    NLM 02020-206            
NORD    电机    SK 100L/4 TF IG1 Nr.100237095300            
MTS    传感器    RHM0700MD701S1G1100            
NORGREN    压力开关    NO:0880300 A7492 Umax:250V Imax:3A            
KUBLER    备件    8.5870.1821.G132            
aplisens    备件    PCE-28/EEXIA/0-10kPa/PD/G            
MOOG    伺服阀    D636 R08K01M0PS92-BEK1A1            
MOOG    伺服阀    D792-4013            
DROPSA    压力开关    Micro Switch1655134            
E+L    备件    AG2591  NR:210897            
TR    ENCODER    CEH58M-00011SN 0014 SSI 8192*            
ROHM    卡件    ZG φ160            
BKD    齿轮箱    0.75D2EXEKR3-02FG27HF4,16-2;0-340MIN-2;2515NM???            
KRACHT    齿轮泵    KF20RF2-D15            
钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多为增量式编码输出脉冲,这个电信号转变成计数转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别而与测量的中间过程无关。由一个中心有轴的光电码盘,其的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般塑料在每转分度5~10000线脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因线,不易碎,但由于金得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差9要比玻璃它的示值只与测量的起始和终止位置有关,属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就、暗的刻线此,有光电发射和接上有环形通0度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号HYDAC    滤芯    0400 DN 010 BH4HC/-SFREE            
EPCOS    电容    B25655-A3197-K004            
HYDAC    油站过滤 器    RFLD W/HC851DAM25B1.0            
FUCHS    滤芯    MKFTEU5            
JHUBNER    备件    FGHJ2AK1024G-90G-NG/16K 509987            
SCHUNK    气缸    PGN+160-1            
MTS    传感器    RHM1500MP151S3B6105            
BRINKMANN    泵    TA600/280-G+131            
B+R    端子排    X20TB12            
GEMU    备件    EPDM-410 25DN 7141            
WURTH    工具    7140216            
CONE DRIVE    减速机    serial:10526621-300-1            
M+C    备件    30.0006 2+PE TSS150/35            
DEMAG    备件    ZBA90A4B020            
EXPERT    转台控制器    PMI-BOX-Y214767            
MTS    备件    GH M 0400M D60 2 V0            
HYDAC    卡箍    HSS222/229            
SEIKOM    配件    NLSW45-6            
SEIFERT    风扇    RK-2114B400  230V  80W  0.8A            
ARIS    阀    K3006 0739-67851-01001 +Hand wheel            
RITTAL    备件    sv9340.720            
MCGILL    轴承    mcgill cf 3/4            
CAMOZZI    电磁阀    HP1P-0-0-4C-8C-A            
B+R    模块    X20BC0063            
RINGLER    管接头    6.902-196.0            
GESTRA    疏水器    BK-45 DN25 1.6MPA 300℃            
TWIFLEX    执行器    TYPE EA PART NO.7701211            
WAGO    继电器底座    286-797            
FMS    张力传感器    LMGZ313.25000.65..H13.H14.H15            
HYLOK    T型过滤器    SV2F-6R 3/8″PT 6000PSI 316FMP            
EMG    伺服阀    SV1-10/16/120/6            
SKAKO    振动给料器    20D/95 300v 50HZ 7.5A  NR:361151            
ALFING    连杆衬套取环套    824927            
ELABO    备件    ELA.94-1F Z809            
CELESCO    角位移旋转开关    RT9420-0003-121-1120            
B+R    备件    OMC112.9            
WURTH    工具    71401577            
BRINKMANN    泵    SFL1150/460+805  PUMP 0314003642-50492            
HYDAC    滤芯    1700R05BN4HC            
EUCHNER    备件    BETAETIGER-X-GQ            
A.S.T    电缆    571088            
HEGWEIN    支撑环    Z944K103            
INTRA    流量计传感器    IBR-25-ID159,3/4,5MM-S-1-Y-KI-HL-TO-A06-A66            
MTS    位移传感器    RHM0200MD701SIG2100            
BARKSDALE    压力继电器    B2T-A48SS-P5            
RITTAL    备件    SK3325107            
E+H    变送器    PMC41-RE15HBA11R1-100.100KPA            
MAYR    备件    2/481.235.0            
钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多为增量式编码输出脉冲,这个电信号转变成计数转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别而与测量的中间过程无关。由一个中心有轴的光电码盘,其的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般塑料在每转分度5~10000线脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因线,不易碎,但由于金得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差9要比玻璃它的示值只与测量的起始和终止位置有关,属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就、暗的刻线此,有光电发射和接上有环形通0度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号RITTAL    备件    SZ 2596.000            
TEC    电机    TYPE:1.523TECAB34-IE2 MS2 90S-2            
CASHCO    电器件    2"150# RF.DA5.CS/CS/P9            
NORELEM    缓冲橡胶    26110--02002455            
PHOENIX    断路器    TCP 5/DC32V - 0700005            
GRAS    备件    46AE            
VUOTOTECNICA    真空发生器    pvp25MDX            
NORGREN    电磁阀    8499721.9169 24V 0HZ 2W G1 1/2            
SCHUNK    备件    货号302152   机械手PSH 52            
STAUFF    测压软管    SMS20/M1/4-1500A            
INA    密封    G25*35*4            
METAL WORK    磁簧开关    CR2M8            
GEMU    蝶阀    620 80M14            
MOOG    阀    D635-671E            
LAMBDA    电源变压器    DRP480-3 400VAC/24VDC            
PHOENIX    备件    STTB 2.5-2DIO/OLU/UR-UL            
钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多为增量式编码输出脉冲,这个电信号转变成计数转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别而与测量的中间过程无关。由一个中心有轴的光电码盘,其的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般塑料在每转分度5~10000线脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因线,不易碎,但由于金得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差9要比玻璃它的示值只与测量的起始和终止位置有关,属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就、暗的刻线此,有光电发射和接上有环形通0度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号RITTAL    备件    TS8204.500            
B+R    备件    8BVP0440HW00.000-1            
HARTING    出线螺栓,M40    19000005097            
EPCOS    电抗器    B84113C0000B110            
RITTAL    线路图盒    4118000            
HAHN+KOLB    丝锥    13015060            

 

留言框

 • 产品:

 • 您的单位:

 • 您的姓名:

 • 联系电话:

 • 常用邮箱:

 • 省份:

 • 详细地址:

 • 补充说明:

 • 验证码:

  请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
Copyright © 2022 上海珩哲自动化设备有限公司   版权所有